Byt a nebo dům?


Také se koukáte okolo, jaké domy anebo byty jsou moderní? V dneÅ¡ní dobÄ› je moderní, když si prý necháte stÄ›ny vymalovat na bílo. Chápu, že dříve to bylo takové, že lidé si nejradÄ›ji dávali na zdi takové barvy, které byly barevné, a dokonce se také nechávaly dÄ›lat takové stÄ›ny, že tÅ™eba například jedna stÄ›na byla Äervená, druhá bílá a tÅ™etí tÅ™eba zelená. NÄ›komu se to nelíbilo, ale byli lidé, kteří tomuhle dávali pÅ™ednost a moc se jim to líbilo. Abych se pÅ™iznala, tak já jsem také nebyla zastáncem toho, aby to doma vypadalo jako v cirkuse nebo nÄ›kde v nÄ›jakém kumbále Äi kabaretu. Já jsem vždycky dávala pÅ™ednost dvÄ›ma barvám.

Jaké máte doma stěny?

VÄ›tÅ¡inou jsem si v obýváku dávala béžovou a růžovou. V ložnici jsem mÄ›la ÄistÄ› bílou a můj syn mÄ›l bílý a modrý pokoj. MÄ›l tam bílou stÄ›nu jednu a potom zbytek stÄ›n vÅ¡echny tÅ™i mÄ›l modré. Je opravdu prima, že tohle Å¡lo, ale v dneÅ¡ní dobÄ› už je tomu naopak. Dneska už se tohle lidem nelíbí a prý v poslední dobÄ› je moderní, když je to vÅ¡echno celé bílé. Chápu to, jenomže já mám doma krb a jak se z toho práší, jak z toho jdou saze anebo nÄ›co jiného, tak já mám vždycky tu bílou barvu tÅ™eba za půl roku pÅ™es tu jednu zimu úplnÄ› takovou uÅ¡mudlanou, vÅ¡ude to je takové Å¡edé a tak podobnÄ›. Řekla jsem si, že tohle jednoznaÄnÄ› nepůjde.

A jak v bytě bydlíte vy?

Takhle by to do budoucna neÅ¡lo, to bych musela opravdu snad každé jaro vymalovat bílou barvou. Proto jsem si Å™ekla, že alespoň kolem krbu to udÄ›lám takové moderní, kde dám Å¡edivou barvu. TÅ™eba moje rodina mi říkala, aÅ¥ nedávám vůbec bílou barvu. Prý to vypadá divnÄ›, že prý se to nÄ›komu nelíbí. Jenomže mnÄ› se tohle opravdu hodnÄ› líbí. ProÄ bych nemohla mít jednu stÄ›nu Å¡edivou a zbytek stÄ›n bílé? Podle mého názoru na tom není vůbec nic Å¡patného. Nakonec to dopadlo tak, že i mému partnerovi se můj nápad líbil, protože i on mi dal za pravdu, že je to velice nepraktické. Abych mÄ›la u krbu bílou barvu, když se to za jednu zimu úplnÄ› celé nÄ›jak uÅ¡mudlaná, je to jednoznaÄnÄ› Å¡pinavé.