Proč někteří lidé svému koníčku naprosto propadnou


V podstatÄ› by se dalo říci, že koníÄky tvoří jednu ze základních Äástí naší osobnosti. Vybíráme si jej, neboÅ¥ nás baví a naplňuje, Äímž o nás mnohé prozrazuje. Je vÅ¡ak pravdou, že vÄ›tÅ¡ina lidí se mu vÄ›nuje v rozumné míře. Nepovažují jej za hlavní souÄást svého života, nýbrž za nÄ›co, u Äeho si mohou po nároÄném dni v práci Äi ve Å¡kole odpoÄinout. Nehledají v nÄ›m náhražku reálného svÄ›ta.

 

i malířství se dá zcela propadnout

 

To vÅ¡ak neplatí pro vÅ¡echny. Pravdou totiž je, že Äást lidé svému hobby doslova a do písmene propadne. VÄ›nují mu prakticky veÅ¡kerý volný Äas, a ani mimo nÄ›j nejsou schopni myslet v podstatÄ› na nic jiného. O tom, že to ovlivňuje jejich pracovní výkon, není sporu. Mnohdy to také vede k roztržkám v rodinném životÄ›. Tyto lidi obvykle odsuzujeme, ne vždy vÅ¡ak oprávnÄ›nÄ›. Je potÅ™eba se totiž zeptat, co je k tomuto chování vlastnÄ› vede. To, že chceme vymÄ›nit skuteÄný svÄ›t za ten fantaskní, totiž není nic normálního.

 

V nejvÄ›tším poÄtu případů za tím stojí nejrůznÄ›jší problémy a stresy, se kterými se ona osoba zkrátka nedokáže sama vypořádat, a které ji bez nadsázky niÄí zevnitÅ™. Tyto problémy mohou souviset s prací, ale také s osobním životem. KoníÄek je pak v podstatÄ› únik z reality do svÄ›ta, kde tyto potíže nejsou. To samozÅ™ejmÄ› není nejlepší Å™eÅ¡ení, je vÅ¡ak potÅ™eba si uvÄ›domit, že nÄ›které z problémů, kterými ÄlovÄ›k prochází, zkrátka a jednoduÅ¡e Å™eÅ¡ení nemají, nebo alespoň ne takové, které by bylo dostateÄnÄ› jednoduché.

 

hraní videoher

 

Dalším důvodem, proÄ lidé svým koníÄkům propadávají, je klasická závislost. Ta se nejÄastÄ›ji vyskytuje například u hazardních her, avÅ¡ak najít ji můžeme v podstatÄ› kdekoliv. A podobnÄ› jako u jiných typů závislosti, ani zde se jí nelze tak snadno zbavit. Takovým lidem je potÅ™eba pomoci, nikoliv je odsuzovat.

 

Je tedy jasné, že nic není Äernobílé. Než se zaÄneme na nÄ›koho dívat skrz prsty například proto, že tráví celý den u poÄítaÄe, mÄ›li bychom se jej zeptat, co ho k tomu vlastnÄ› vede. Možná budeme pÅ™ekvapeni, když zjistíme, že je to vlastnÄ› volání o pomoc.