Jak zvolit správnou velikost bytu či domu


Základní vÄ›cí, kterou bychom mÄ›li pÅ™i stÄ›hování Å™eÅ¡it, je velikost naÅ¡eho nového domova. Ta by mÄ›la odpovídat naÅ¡im potÅ™ebám. Mnohdy vÅ¡ak pÅ™eceňujeme Äi podceňujeme prostor, který potÅ™ebujeme. Proto si mnohdy zvolíme takové bydlení, které naÅ¡im potÅ™ebám v podstatÄ› vůbec neodpovídá. Pokud tedy chceme zvolit správnÄ›, je nutné se řídit nÄ›kolika základními pravidly.

 

malé rodinné domky

 

Tím prvním je zamyslet se nad tím, kolik lidí tam bude bydlet. Je pochopitelné, že Äím více jich bude, tím více místa je potÅ™eba. ZvláštÄ› pokud se mnoho z nich bude zdržovat velkou Äást dne doma. Pokud se totiž lidé tísní, dochází velmi snadno ke stÅ™etům a dokonce až k ponorkové nemoci. Je tedy nutné, aby každý ÄlovÄ›k mÄ›l dostatek prostoru ke svým potÅ™ebám. Ty se odvíjí také podle jeho zálib. I ty je potÅ™eba pÅ™i tom vzít v úvahu. Jen tak budou vÅ¡ichni skuteÄnÄ› spokojeni.

 

Dalším faktorem jsou domácí zvířata. I ty musí mít dostatek místa. PoÄítat například s tím, že koÄky, které mají v divoÄinÄ› teritorium až o velikosti kilometru ÄtvereÄního, můžete bez problému chovat ve vÄ›tším množství v malém 1+1 je Äiré bláznovství. Je proto potÅ™eba bydlení hledat i podle potÅ™eb zvířat, neboÅ¥ jinak se jedná bez nadsázky o týrání. NehledÄ› na problémy, které by pÅ™i tom vznikaly.

 

typické paneláky

 

Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že vÄ›tší znamená lepší. Není to vÅ¡ak vždycky tak. I druhý extrém může být Å¡kodlivý. Pokud jste sami v příliÅ¡ velkém domÄ›, můžete se cítit ztraceni. To snadno vyvolává deprese a rozhodnÄ› to nepÅ™ispívá naší psychické pohodÄ›. NehledÄ› na fakt, že Äím vÄ›tší náš domov je, tím nároÄnÄ›jší je péÄe o nÄ›j a tím více také bude jeho údržba stát.

 

Proto bychom měli i k výběru nového bydliště přistupovat s rozumem. Samozřejmě je jasné, že naprostý ideál jen těžko najdeme. Přesto bychom měli zvolit takové, které bude nejvíce vyhovovat všem našim potřebám. Nesmíme totiž zapomínat, že v něm strávíme možná i desítky let. A to rozhodně není krátká doba.