Jak zvolit správnou velikost bytu či domu

Základní vÄ›cí, kterou bychom mÄ›li pÅ™i stÄ›hování Å™eÅ¡it, je velikost naÅ¡eho nového domova. Ta by mÄ›la odpovídat naÅ¡im potÅ™ebám. Mnohdy vÅ¡ak pÅ™eceňujeme Äi podceňujeme prostor, který potÅ™ebujeme. Proto si mnohdy zvolíme takové bydlení, které naÅ¡im potÅ™ebám v podstatÄ› vůbec neodpovídá. Pokud tedy chceme zvolit správnÄ›, je nutné se řídit nÄ›kolika základními pravidly.     Tím prvním […]

Jak zvolit správnou velikost bytu či domu Read More

Byt a nebo dům?

Také se koukáte okolo, jaké domy anebo byty jsou moderní? V dneÅ¡ní dobÄ› je moderní, když si prý necháte stÄ›ny vymalovat na bílo. Chápu, že dříve to bylo takové, že lidé si nejradÄ›ji dávali na zdi takové barvy, které byly barevné, a dokonce se také nechávaly dÄ›lat takové stÄ›ny, že tÅ™eba například jedna stÄ›na byla Äervená, druhá bílá a […]

Byt a nebo dům? Read More

Prostor jako nedostatkové zboží

DneÅ¡ní doba příliÅ¡ nepÅ™eje vlastnímu bydlení. Z vÄ›tších mÄ›st známe problémy, kde mladé rodiny nejsou s to najít bydlení, a to hned ze dvou důvodů. Za prvé, celkovÄ› je velký nedostatek prostoru k bydlení. Je složité najít byt Äi dokonce dům v lokalitÄ›, kterou byste upÅ™ednostnili nejvíce, tÅ™eba proto, že je to blízko k VaÅ¡emu zamÄ›stnání nebo proto, že je […]

Prostor jako nedostatkové zboží Read More