Věda a my


Å kola je nÄ›co, co mÄ› opravdu hodnÄ› bavilo. Musím říct, že když jsem jeÅ¡tÄ› chodila do Å¡koly na základní Å¡kolu, tak mÄ› to tam ale vůbec nebavilo. VážnÄ› mÄ› nebavilo se uÄit, protože jsem si vždycky říkala, že stejnÄ› nikdy nebudu pracovat, protože mÄ› osobnÄ› to nebude bavit. Vždycky jsem chtÄ›la být malířka a nebo zpÄ›vaÄka. A nebo také hereÄka. ŘeknÄ›te mi, jaká malá holka na základní Å¡kole by si nepřála být tÅ™eba hereÄkou nebo modelkou?

Věda je zajímavá.

Myslím si, že na tohle právÄ› nepotÅ™ebujete žádné extra vysoké vzdÄ›lání, nebo tÅ™eba dvÄ› Äi tÅ™i univerzity, ale staÄí vám nÄ›jaká konzervatoÅ™ a nebo také nemusíte mít nic. Jenom si vzpomeňte, když tÅ™eba byly soutěže miss ÄŒeské republiky, že také dívky nemusely mít nic extra nastudováno a také potom mohly mít hodnÄ› penÄ›z. Jenomže tohle také je o nÄ›Äem jiném. Pokud jsou lidé, kteří dbají na to, by mÄ›li lepší vzdÄ›lání, stejnÄ› jako já, tak asi je také bude zajímat nÄ›jaká práce, jako například medicína a nebo další vÄ›da. Já jsem vždycky chtÄ›la studovat matfyz. Matematika a fyzika mi opravdu hodnÄ› Å¡la, ale nakonec jsem Å¡la studovat na vÄ›deckou fakultu.

Věda je zajímavá.

VÄ›decká fakulta mÄ› opravdu hodnÄ› lákala už dlouho, protože jsem stále chtÄ›la nÄ›co vÄ›dÄ›t a toužila jsem po novém a novém poznání. Je to velice zajímavé, a pokud jste ÄlovÄ›k, který rád poznává nové vÄ›ci a také se rád vzdÄ›lává a uÄí se, tak vÄ›decká univerzita pro vás bude rozhodnÄ› to pravé. Také si říkám, že po univerzitÄ› půjdu jeÅ¡tÄ› dÄ›lat medicínu. VždyÅ¥ i medicína je opravdu veliká vÄ›da. LékaÅ™i nikdy neví nic na sto procent. Proto jsem si Å™ekla, že opravdu nejlepší by pro mÄ› bylo, že bych také mohla studovala medicínu, protože mÄ› tento obor vÄ›dy také moc láká a chci ho vyzkouÅ¡et. Já si myslím, že pokud najdete tu správnou cestu k vÄ›dÄ›ní a vÄ›dÄ›, že sami zjistíte, že je to velmi zajímavý obor a tÅ™eba také naleznete to, co by vás mohlo zajímat. A vy se pak do toho ponoříte.