Práce a roboti


Já si myslím, že v poslední dobÄ› je opravdu vÅ¡echno kolem techniky, vÅ¡echno se toÄí kolem technických vymožeností a událostí. A já si kolikrát říkám, jestli je to správnÄ›, protože kolikrát také slýchám různé lidi, jak stále nadávají na techniku, že vÅ¡echno je jenom technické. Také jsem se dozvÄ›dÄ›la, že dokonce už i pokladny jsou z technologického hlediska opravdu hodnÄ› daleko a že potom v budoucnu nahradí vÅ¡echny pokladní. Já vím, že už tyto elektronické pokladny a samoobslužné pokladny jsou tady u nás v obchodech asi deset let, jenomže to nebylo úplnÄ› vÅ¡ude. Já nyní pociÅ¥uji a vÅ¡ude vidím, že klasické pokladní vÅ¡ude nahrazují tito roboti a já jim říkám techniÄtí roboti kvůli tomu, že právÄ› nám prodavaÄkám berou práci.

Robotizace je Äastá.

Dokonce i mÄ› už propustili z brigády. Já sice mám své velké zamÄ›stnání, které je hlavní a jsem tam na hlavní pracovní pomÄ›r, ale také jsem dÄ›lala brigádu, kam jsem chodila tÅ™ikrát týdnÄ› a poÄítala jsem zboží na pokladnÄ›. SamozÅ™ejmÄ›, že také jsme mÄ›li opravdu skvÄ›lou pokladnu, ale mrzelo mÄ›, že mÄ› z brigády vyhodili jenom kvůli tomu, že si naÅ¡li elektronickou náhradu. Tato technika mÄ› opravdu nÄ›kdy vadí. Sice ano, technika jde s módou dopÅ™edu a je hodnÄ› praktická a lidem pomáhá, ale také nÄ›kdy právÄ› díky technice ÄlovÄ›k pÅ™ijde o práci.

Létající technika.

Tohle mi pÅ™ijde velice smutné, ale když to tak vezmu, tak je to takové neosobní. NÄ›jaká elektronická pokladna anebo nÄ›jaký technický vynález vás normálnÄ› sluÅ¡nÄ› nepozdraví a nepopÅ™eje vám sluÅ¡ný den, nebo vám neÅ™ekne, miluji tÄ› a nebo se vás nezeptá, jak se máte, nebo jak se cítíte? Proto jsem ráda, když nÄ›které firmy jsou tady a zachovávají si stále takový status, že radÄ›ji zamÄ›stnají ÄlovÄ›ka normálnÄ› a nedají pÅ™ednost nÄ›jaké technické vÄ›ci ,nÄ›jakému robotu, který budou upÅ™ednostňovat pÅ™ed lidskou prací. A myslím si, že to by se nikomu nelíbilo, kdyby stroje nám vládly.