Zaplacené známky


VÄ›da mÄ› vždycky opravdu hodnÄ› bavila. Vždycky jsem chtÄ›la vÄ›dÄ›t nÄ›co vÄ›deckého a také jsem vždycky chtÄ›la studovat vÄ›du, jenomže jak už to tak bývá, tak mnoho lidí právÄ› nedosáhne ani toho, co by si přáli. Proto je velice smutné, když lidé si také myslí, že když budou studovat vÄ›du a nebudou se vůbec uÄit, že i tak projdou, tak tohle není vůbec žádná pravda. Lidé si myslí, že když se nebudou snažit a budou tÅ™eba mít nÄ›jaké protekce ve Å¡kole anebo na nÄ›jaké univerzitÄ›, že jim to vždycky vÅ¡echno projde a že normálnÄ› dochodí Å¡kolu, jako kdyby se tÅ™eba klasicky uÄili. Tohle mÄ› vždycky opravdu hodnÄ› vadí a myslím si, že nejsem jediná, protože kolikrát jsem už v televizi slyÅ¡ela, že nÄ›kteří uÄitelé bohužel to dÄ›lají tak, že za peníze vždycky vÅ¡em studentům dají lepší známky.

Dělala jsem mnoho zkoušek na fakultě.

Podle mého názoru je tohle opravdu Å¡patné a je to sprosté. Navíc je to opravdu znevýhodnÄ›né. Je to velmi nevýhodné pro ty, kteří se opravdu peÄlivÄ› uÄí a pÅ™ipravují se na studium. NÄ›kdy to samozÅ™ejmÄ› nejde, i když se uÄí pravidelnÄ› a chtÄ›jí se uÄit. JednoduÅ¡e na to prostÄ› nemají mozkové buňky. Jak se lidovÄ› říká. Ale i tak takhle bych radÄ›ji alespoň ocenila tu snahu, že se ÄlovÄ›k chce uÄit, než abych potom podporovala nÄ›koho a nechala si zaplatit za nÄ›co, co vlastnÄ› ani neexistuje, že vlastnÄ› dám ÄlovÄ›ku jedniÄku jenom za to, že mi tÅ™eba poslal nÄ›jakých pár tisícovek na můj úÄet.

Věda se zajímá o všechno.

VÄ›da má být tady od toho, aby se ÄlovÄ›k nauÄil, aby ÄlovÄ›k porozumÄ›l vÄ›dÄ›, aby potom mohl hrdÄ› říct, že je vÄ›dec, že vystudoval nÄ›jakou vysokou Å¡kolu anebo vÄ›deckou fakultu. To já, kdybych podvádÄ›la pÅ™i nÄ›jakých zkouÅ¡kách, tak bych potom na sebe nemohla být hrdá a opravdu hodnÄ› by mÄ› kousalo svÄ›domí. Já vždycky chci, abych si to zasloužila a abych potom na sebe pyÅ¡ná anebo na nÄ›koho jiného. Také mohla být hrdá na rodinu. A abych mohla být na nÄ›koho hrdá anebo na sebe hrdá, tak bych vÅ¡echno musela udÄ›lat tak, jak se má, aby vÅ¡echno bylo udÄ›lané opravdu poctivÄ› a myslím si, že lidé s poctivostí vždycky ji nejdále dojdou.