Spousta skvělých atrakcí, akcí a programů pro děti jsou tu pro Vás!Podzim je v plném proudu a jeho souÄástí jsou výlety? Å kolní výlety vÅ¡ak nejÄastÄ›ji směřují na místa, kde se dÄ›ti dostateÄnÄ› zabaví, a kde pro nÄ› bude obsáhlý program nejrůznÄ›jších akcí? Pak neÄekejte, a zajeÄte s dÄ›tmi na výlet na zámek LouÄeň. Je tam pro Vás pÅ™ipravený Å¡iroký program nejrůznÄ›jších akcí, do kterých patří nejrůznÄ›jší labyrinty, bludiÅ¡tÄ›, ale také spousta výukových programů pro vÅ¡echny vÄ›kové kategorie dÄ›tí. Proto neÄekejte, a navÅ¡tivte se svými žáky krásný zámek LouÄeň.

Krásné a velmi tiché prostÅ™edí Äeká na vÅ¡echny v krásném zámku LouÄeň!

Plánujete nÄ›jaký výlet pro své žáky? Hledáte nÄ›jakou vhodnou lokalitu? Pak urÄitÄ› žádnou jinou nehledejte, a navÅ¡tivte krásný zámek LouÄeň. Å kolní výlety jsou na zámku LouÄeň každou chvíli. Proto se nemusíte bát, že by o VaÅ¡e žáÄky nebylo postaráno, naopak. KromÄ› krásné prohlídky na dÄ›ti Äeká i spousta dalších a skvÄ›lých akcí, do kterých patří pÅ™edevším výukové programy, a také i spousta zábavných bludiÅ¡Å¥ a labyrintů, kde si dÄ›ti užijí spoustu legrace.